#Spesial Kemerdekaan: Bebas Merdeka Tanpa Tedeng Aling-Aling

Perempuan itu merdeka. Merdeka adalah bebas. Bebas adalah ekspresi. Ekspresi adalah cipta seni. Maka, perempuan adalah seni. Karya cipta yang dipandang, dijadikan hiasan, dan diperjualbelikan. ~Dila~ Halo. Masih dalam suasana perayaan hari kemerdekaan. Dalam postingan kali ini, saya ingin memaknai 72 tahun kemerdekaan Indonesia dengan berbagi pendapat tentang kebebasan perempuan era modern. Di sini saya …