Zakat Fitrah di Bulan Ramadan: Mensucikan Diri dan Menyambut Fitri

Di antara praktek-praktek agama yang menjadi kewajiban umat Islam adalah pembayaran zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu Muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan juga sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.  Bulan Ramadan bukan hanya menjadi bulan untuk berpuasa, tetapi juga bulan yang penuh dengan amal …